Thursday, January 21, 2010

Bagaimanakah caranya?

Kes Penderaan Kanak-kanak

Bagaimanakah caranya untuk melaporkan kes penderaan kanak-kanak/ kes pembuangan bayi?Kes penderaan/ kes pembuangan bayi boleh dilaporkan melalui salah satu cara berikut:

1) Talian telefon Teledera: 1 800 88 3040;
2) Melaporkan kepada Pejabat Kebajikan Masyarakat yang berhampiran dengan tempat tinggal pelapor;
3) Melaporkan kepada mana-mana balai polis/ Pondok Polis yang berhampiran;
4) Mana-mana ahli Pasukan Perlindungan Kanak-Kanak/ Pusat Aktiviti kanak-Kanak yang terdapat di kawasan berlakunya penganiayaan atau;
5) Merujuk terus ke hospital yang berhampiran.

No comments:

Post a Comment